CC Brasschaat On Air

Streamingconcerten

Genieten van muziek in je eigen living!
Met deze streamingconcerten geven we broodnodige speelkansen aan muzikanten
en kunnen we ons publiek cultuur aanbieden om deze donkere tijden wat te verlichten.
Je kan tickets kopen via deze site.

Je steunt hiermee rechtstreeks de artiesten want 40% van de ticketprijs storten we door!

Disclaimer

Deze website is eigendom van CC Brasschaat.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle onderdelen van de website vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht. Er zijn in de Belgische Auteurswet van 22 mei 2005 een heleboel uitzonderingen voorzien, waardoor je als gebruiker aan de auteur geen toestemming moet vragen om diens werk te gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld een werk parodiëren, een werk citeren voor een recensie, een werk legaal downloaden (reproduceren) voor gebruik in de familiekring, enz…. Let wel, aan deze uitzonderingen zijn strikte voorwaarden verbonden die moeten worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan zijn de gewone regels van het auteursrecht van toepassing en moet toestemming van de auteur worden verkregen.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CC Brasschaat of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CC Brasschaat levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zijn, zal CC Brasschaat de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CC Brasschaat kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CC Brasschaat geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CC Brasschaat kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van CC Brasschaat gevestigd is, bevoegd.