CC Brasschaat On Air

Streamingconcerten

Genieten van muziek in je eigen living!
Met deze streamingconcerten geven we broodnodige speelkansen aan muzikanten
en kunnen we ons publiek cultuur aanbieden om deze donkere tijden wat te verlichten.
Je kan tickets kopen via deze site.

Je steunt hiermee rechtstreeks de artiesten want 40% van de ticketprijs storten we door!

Privacy verklaring

CC Brasschaat hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geeft CC Brasschaat heldere en transparante informatie over hoe CC Brasschaat omgaat met jouw persoonsgegevens. Telkens wanneer je persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt CC Brasschaat ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

CC Brasschaat is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die CC Brasschaat over jou verzamelt en ontvangt wanneer je onze diensten gebruikt.

HOE VERZAMELT CC BRASSCHAAT JOUW GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld:

rechtstreeks via jou

 • wanneer je tickets aankoopt
 • wanneer je je registreert voor een actie
 • wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • wanneer je deelneemt aan een wedstrijd
 • wanneer je CC Brasschaat een vraag stelt of contact opneemt via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal

via een derde partij, zoals een coproducent, samenwerkende partner of een resident, waarvoor wij de reservatielijsten of mailings beheren
via onze ticketpartners Last Minute Ticket Shop, GATE15, Lokaal Cultuurbeleid Antwerpen
via de sociale mediakanalen, zoals facebook

WELKE INFORMATIE KAN CC BRASSCHAAT BEWAREN?

Contactgegevens

CC Brasschaat bewaart de contactgegevens die je zelf doorgeeft, bijvoorbeeld bij het aankopen van een ticket of bij inschrijving nieuwsbrief.

Betalingsgegevens

CC Brasschaat bewaart betalingsgegevens die je zelf doorgeeft bij de aankoop van een online ticket. Deze gegevens worden automatisch gebruikt bij het verwerken van betalingen.

#sociale media

Informatie die je plaatst op één van onze sociale media waar CC Brasschaat toegang toe heeft, wordt via die tool bewaard. Als je informatie online plaatst, dan mag je de rechten van anderen niet schenden. Dit wil ook zeggen dat anderen jouw informatie kunnen gebruiken, taggen en/of heruitgeven op manieren (inclusief onwettige) die je misschien niet verwacht. CC Brasschaat kan eender welke gegevens die je openbaar online plaatst, gebruiken en heruitgeven op de website of sociale media. Bijvoorbeeld een openbare review van een voorstelling waaruit CC Brasschaat een quote gebruikt voor de website.

Klikgedrag

Via onze nieuwsbriefverwerker YMLP (Your Mailinglist Provider) kan CC Brasschaat jouw klikgedrag op onze website volgen via het openen van links in nieuwsbrieven. CC Brasschaat kan deze informatie gebruiken om gericht nieuwsbrieven te verzenden.

WAARVOOR EN HOE GEBRUIKT CC BRASSCHAAT VERZAMELDE/BEWAARDE INFORMATIE EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?

CC Brasschaat gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

 • om nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailing op basis van jouw interesses en uitnodigingen te versturen, zoals seizoensoverzichten, voorstellingen in de nabije toekomst. Het feit dat je jou inschreef op de nieuwsbrief is voor ons het bewijs dat je toestemming geeft voor het versturen van mailings.
 • om je een service mail (praktische informatie over jouw voorstelling) te sturen (gerechtvaardigd belang)
 • om ticketcontrole uit te oefenen in eigen zaal of bij coproducenten en/of samenwerkende partners
 • om je telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren indien een voorstelling op het laatste moment wordt afgelast of er een wijziging optreedt (gerechtvaardigd belang)
 • om in beperkte omstandigheden gegevens te gebruiken voor andere doeleinden (zoals toegestaan door de wet) (gerechtvaardigd belang)
 • voor veiligheidsdoeleinden (zoals door de wet is toegestaan) m.b.t. CC Brasschaat, de werknemers, toeschouwers, derde partijen en betrokken eigendommen (wettelijke verplichting)
 • voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken, zoals ticketverkoop op de zwarte markt, misbruik van ons intellectuele eigendom (wettelijke verplichting)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


CC Brasschaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In de huidige fase van de overheidsmatregelen m.b.t. Covid-19 zijn er voorwaarden bepaald om terug publieke acviteiten te organiseren.

Eén van de voorwaarden is het bijhouden van een aanwezigheidsregister – hetzij op voorhand bij inschrijven, hetzij tijdens de activiteit – van toeschouwers en medewerkers. Het gaat hierbij minstens om voornaam, familienaam en telefoonnummer. Voor de toeschouwers gaat het om 1 contactpersoon per bubbel. Hij/zij/hen zal bij een geval van besmetting de gegevens van de andere leden van zijn/haar/hun moeten doorgeven aan de tracinginstanties. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracing-instanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Deze maatregel geldt zolang de overheid hem oplegt.

WELKE KEUZES KAN JE MAKEN OVER HOE CC BRASSCHAAT JOUW GEGEVENS GEBRUIKT?

Wanneer je tickets koopt of je schrijft je in voor de nieuwsbrief, dan vraagt CC Brasschaat jouw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hier boven beschreven).
Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je met ons contact opnemen.

Als je de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat je geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

MET WELKE DERDEN KAN CC BRASSCHAAT JOUW GEGEVENS DELEN?

CC Brasschaat kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, namelijk aan:

andere culturele instellingen/coproducenten en samenwerkende partners:

we geven bijvoorbeeld gastenlijsten door

overheidsinstellingen:

waar de wet het toelaat kunnen we ook informatie delen die opgevraagd werd door een overheidsinstelling of een ander bevoegde instelling of organisatie, om onze rechten te beschermen of af te dwingen of de rechten van een partner of een derde, of om fraude op te sporen en te voorkomen (inclusief kredietkaartfraude) en andere misdrijven. Waar de overheid CC Brasschaat verplicht om de persoonsgegevens te delen voor contact-tracing met betrekking tot het inperken van het Covid-19-virus

andere derden:

zoals beheer van de website, beheer van e-mails, betaalverwerker, …

Met de verwerkers sluit CC Brasschaat een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR compliant zijn.

GEGEVENS VAN KINDEREN EN JONGEREN?

De voorstellingen, website en ticketverkoop van CC Brasschaat zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. CC Brasschaat verzamelt niet bewust informatie van kinderen en jongeren. Als je een ouder of wettelijke voogd bent en je denkt dat je kind ons informatie heeft bezorgd, aarzel dan niet om contact op te nemen met CC Brasschaat.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT CC BRASSCHAAT?


CC Brasschaat beschikt over beveiligingsmaatregelen om jouw informatie te beschermen. Welke standaardbeveiligingsmaatregelen CC Brasschaat gebruikt hangt af van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. CC Brasschaat kan niet beloven dat uw gebruik van onze website volledig veilig is. CC Brasschaat raadt aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van CC Brasschaat kan je op links klikken die leiden naar een website die wij niet beheren, bijvoorbeeld van een andere culturele instelling waar CC Brasschaat op tournee is. De privacyverklaring die je nu leest, is niet van toepassing op de omschreven websites. Lees de privacyverklaringen van die welbepaalde website goed na, dat is jouw verantwoordelijkheid (zie ook CC Brasschaat cookies).

WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

WAT INDIEN JE JOUW GEGEVENS WENST TE WIJZIGEN OF UPDATEN?

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die CC Brasschaat van jou ontvangen heeft.
CC Brasschaat is geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Heb je vragen en/of klachten over ons privacy beleid of over jouw privacy? Wil je weten welke informatie wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, te verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? 

Neem dan gerust contact op met:

CC Brasschaat – verhoevenlei 11 – 2930 Brasschaat

cultuurcentrum@brasschaat.be

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

KAN CC BRASSCHAAT DE PRIVACYVERKLARING BIJWERKEN?

CC Brasschaat kan deze privacyverklaring wijzigen. CC Brasschaat kondigt wijzigingen aan op de site of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 15 mei 2018.